คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทางไกล  ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ  “การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมและเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์  โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  เป็นวิทยากรในกิจกรรมการบรรยายทางไกล  ในหัวข้อ “แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม” ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้อง P205 อาคารฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 – 11.30 น.    

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น