คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย  รศ.ดร.จงดี  บูรณชัย  ผู้อำนวยการ,  รศ.ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ,  รศ.ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา,  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ที่ปรึกษา พร้อมทีมนักวิจัยจาก TAB-CoE เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ ได้ ทางทีม TAB-CoE ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก อาจารย์วรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะบุคลากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ  ห้องประชุม AG-07 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์  ที่ 29  มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น