ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 ประเภทบุคคล ด้านวิชาการ โดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนวัตกรรมการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น