ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จงดี นพรัตน์ (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 421 (4/2564) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น