ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ชีวฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ และสมาชิก TAB-CoE ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Biomedical Engineering และได้รับเชิญลงปก (front cover) จากงานวิจัยเรื่อง “Control of the activity of CAR-T cells within tumours via focused ultrasound” สามารถอ่านงานวิจัยได้ที่: DOI:10.1038/s41551-021-00779-w

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น