รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถวาย เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส และไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.วร… Read More