สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หนุนทีมวิจัยของ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ต่อยอดการพัฒนา “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้าน” สู่การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

          กระทรวงการ… Read More