ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดทางเคมี” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติยา เชียร์แมน นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับทั้งจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจอื่นๆ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น