รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย ถ่ายองค์ความรู้ในหัวข้อ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้านและอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดชนิดพกพา” พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

          รองศาสตราจ… Read More