ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายสัมมนาพิเศษในเรื่อง “Directed Evolution: Evolution in Test Tubes” โดย ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) เป็นผู้บรรยาย ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้อง P105 หลักสูตรฟิสิกส์ (onsite) และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting โดยนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมได้ทาง link: https://psu-th.zoom.us/my/psusat46

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น