ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายสัมมนาพิเศษในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 ครึ่งศตวรรษ แพทยศาสตร์ ม.อ. สู่วิถี NEW NORMAL เรื่อง “การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วย CAR T Cells (เมื่อวิศวกรรมมาพบกับการแพทย์)” โดย ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) เป็นผู้บรรยาย วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 13.50 น. ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น