ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 427 (4/2565) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น