ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม PSU Virtual visiting professor ในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ Science, Engineering, and Technology: Biosensors and Bioelectronics and Their Analytical Data โดยมี Professor Arben Merkoçi จาก Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), CSIC and The Barcelona Institute of Science and Technology, Campus UAB, Bellaterra, Barcelona, Spain เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมจะแบ่งจัดขึ้นเป็น 2 วัน ใน วันพุธที่ 10 และ พุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 -15.00 น. ผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ผ่านโปรแกรม zoom ตาม link; https://zoom.us/j/6102283063?pwd=THpEYW15V2NYMHdyVTdzSUZmMlVNdz09  

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QR code ตามไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น