ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะนักวิจัย TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผลงาน ดังนี้

1.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีมาก ประจำปี 2565 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์สําหรับตรวจฟอร์มัลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบพกพา” โดย นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายกฤษฎา สโมสร, Mr. Sangay Wangchuk และ Mr. Phua Cheng Ho โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  1. รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงาน ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์สำหรับตรวจฟอร์มัลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบพกพา” ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดย นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายกฤษฎา สโมสร, Mr. Sangay Wangchuk และ Mr. Phua Cheng Ho โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ให้กับผลงานนวัตกรรม “เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ” ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy model โดย นางสาวเสาวลักษณ์ โชคชูลี, นางสาวสลินดา บิลยะแม, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นางสาวสุนิตา สมศิริ, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ และ Mr. Sangay Wangchuck โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  3. รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงาน ระดับปริญญาตรี ให้กับผลงานนวัตกรรม “เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ” ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy model โดย นางสาวเสาวลักษณ์ โชคชูลี, นางสาวสลินดา บิลยะแม, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นางสาวสุนิตา สมศิริ, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ และ Mr. Sangay Wangchuck โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงาน ระดับปริญญาตรี ให้กับผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์ตรวจวัดสารก่อมะเร็งไนไตรท์เพื่อความปลอดภัยในอาหาร” ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดย นางสาวสลินดา บิลยะแม, นางสาวเสาวลักษณ์ โชคชูลี, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, Mr. Sangay Wangchuck และ Mr. Phua Cheng Ho โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น