รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “องค์กรสร้างสุข บุคลากรสนุกกับการทำงาน”

          เมื่อวันที… Read More