ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เเก้วตา แก้วตาทิพย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (พอลิเมอร์) คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ‘ต้นคลุ้ม’ ให้คุ้มค่า เสริมจุดเด่น ‘ถาดพลาสติกชีวภาพ’” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 114 สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมตามลิงค์ : https://www.sci.psu.ac.th/news/2022/09/from-sarawit-aj-kaewta/?fbclid=IwAR1FepljHyh4hOKsWOLqJ80rJfHYHuVolMLGBPLOJs2Yy4drMzMdiEJcZRs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น