ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials) Basic of 3D Drawing” โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงาน ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30-16.30 ณ ห้อง BSC0605 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          โดยนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทาง link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeImC6gEC44-pJg1LR56xmWRmawy5CH7agOBizPzQr7wTjDsw/viewform หรือตามคิวอาร์โค้ดตามไฟล์ที่แนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น