เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ“Science, engineering, and technology: Biosensors and bioelectronics and their analytical data” โดย Prof. Arben Merkoçi เป็นผู้บรรยาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น