ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงาน ขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการในการออกแบบเบื้องต้น การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในระดับต่อ ๆ ไป จัดขึ้น ณ ห้อง BSc 0605 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น