ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (สมาชิกTAB-CoE) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เป็น Good Practices ดีเด่น ประจำปี 2565 ในงานการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) ภายใต้แนวคิด Safety Culture: Together Toward A Better Tomorrow เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น