เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์  พร้อมทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการ สำหรับค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์งานวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมนวัตกรรมด้านเคมีไฟฟ้า “มหัศจรรย์ของปฏิกิริยารีดอกซ์” ให้แก่นักเรียน ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล พร้อมสาธิตกิจกรรมนวัตกรรมด้านเคมีไฟฟ้า “มหัศจรรย์ของปฏิกิริยารีดอกซ์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น