ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 ในสาขา ครูผู้สอนดีเด่น จาก คณะกรรมการและคณะทำงานรางวัล ต้นกล้าแห่งความดี โดยพิจารณาจาก บุคคลที่มีความประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงาม ความดี คิดดี พูดดี ทำดี ทำกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการชื่นชมและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

             ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร จะเข้ารับรางวัลในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ในงานโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ห้องชัยพฤกษ์ ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขดสายไหม กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น