รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) นำทีมคณาจารย์จาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และทีมวิจัย นำโดย ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อร่วมหารืองานวิจัย เรื่องการพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์สาร mycotoxin นอกจากนี้ยังมีการสาธิตจำลองผลงงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ TAB-CoE เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และไอเดียของการวิจัยสู่การต่อยอดในงานวิจัยต่าง ๆ ในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น