TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow

           ศูนย์วิจั… Read More