รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งนักศึกษาภายใต้โครงการ พสวท. ระดับปริญญาโท 2 คน คือ นางสาวธีรยาณี ไชยเพชร และ นางสาวขวัญชนก สำกำปัง ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ University of Cordoba เมือง Cordoba, ประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมี Prof. Dr. Rafael Lucena Rodriguez เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้เข้าร่วมทำงานวิจัยที่ Affordable and Sustainable Sample Preparation (AS2P) Research group, Department of Analytical Chemistry ซึ่งงานวิจัยที่ได้ศึกษาจะเน้นงานด้านเคมีวิเคราะห์เป็นหลัก ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่นักศึกษาได้รับ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์สู่งานวิจัยในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น