เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และ อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (อาจารย์วิจัยและสมาชิกTAB-CoE) นำทีมนักศึกษาจาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ซึ่งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)” ซึ่งห้องปฏิบัติการของ TAB-CoE ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ ณ ห้องปฏิบัติศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (CH318) ชั้น 3 อาคารเคมี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อสามารถนำความรู้ นโยบาย แนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการตัวอย่างไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น