บรรยากาศการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Deciphering the Source: Tracking Water Pollution Through Microbial Analysis “ใครทำน้ำเสีย…รู้ได้ด้วยจุลชีพ” โดย ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม EILA 5 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น. ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น