รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการ TAB-CoE และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE เป็นตัวแทนคณาจารย์ในศูนย์วิจัยฯ  เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ภายใต้หัวข้อ “SDGs FOR THE BENEFIT OF MANKIND” ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยภายในกิจกรรมการประชุม มีการนำเสนอผลงานวิจัยส่วนหนึ่ง จากคณาจารย์ภายใน TAB-CoE ซึ่งเป็นแนวทางของการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น