บรรยากาศกิจกรรม TAB–CoE Symposium ในหัวข้อ “FOOD SAFETY AND PRECISION AGRICULTURE” ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (วทท.49) ในวัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากนักวิจัยชั้นนำ อาทิเช่น

  • ดร.กิตติยา เชียร์แมน จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “METROLOGY IN FOOD SAFETY”
  • ดร. วนิชา วิชัย จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) บรรยายในหัวข้อ “FROM MICROBIAL DIVERSITY TO SUSTAINABLE SOLUTIONS IN AGRICULTURE”
  • รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บรรยายในหัวข้อ “SMART NITRITE SENSOR FOR FOOD SAFETY AND PRECISION AGRICULTURE”
  • ดร. วณิลดา รุ่งรัศมี จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) บรรยายในหัวข้อ “EXPLOITING THE POWER OF THE GUT MICROBIOME TO IMPROVE SHRIMP HEALTH AND PRODUCTIVITY”
  • ผศ.ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “DECIPHERING RICE GROWTH AND PRODUCTIVITY UNDER SALINITY STRESS –FROM METABOLIC PROGRAMMING TO POSTHARVEST GRAIN QUALITY”

         นอกจากนี้ ยังมีเสวนา ในหัวข้อ  “ความปลอดภัยทางด้านอาหารกับโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นิศรา การุณอุทัยสิริ นักวิจัยอาวุโส จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่าย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น