ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพล จีระพันธ์  อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “Shrinking Boundaries in Sensor Development: Strategies for On-Body and Miniaturized Devices” ซึ่งจัดขึ้นโดย  หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้หัวข้อ Science and Technology: From Bench to Life ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น