ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย สังกัดหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญในฐานะตัวแทนกลุ่มวิจัยฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรม Visiting Professor Program (VPP) ครั้งที่ 54 ณ University of San Agustin (USA) เมือง Iloilo สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และบรรยายในหัวข้อ “DNA based fluorescent biosensors and portable devices for onsite detection” ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์และนักศึกษาจาก Center for Advanced New Materials, Engineering and Emerging Technologies (CANMEET) และ College of Technology และจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มพันธมิตรของ University of San Agustin

              นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งใน Plenary Speaker ในการประชุมวิชาการ Iloilo International Conference on Advanced Natural Products Technologies (I2CANProTech II) ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ University of San Agustin บรรยายในหัวข้อ “Simple Method for the Detection of Porcine DNA in Halal-Certified Food Products” ถือเป็นโอกาสดีที่งานวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯได้ปรากฏสู่สายตาของประชาคมวิจัยระดับนานาชาติ

      ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย และ สถานวิจัยความเป็นเลิศฯ ขอขอบพระคุณ Professor Jonel P. Saludes รองอธิการบดีฝ่าย Research and Global Relations, University of San Agustin และคณะจัดงาน VPP และ I2CANProTech สำหรับคำเชิญ การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม และการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งสองกิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MoU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ University of Sans Agustin สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับ Professor Jonel P. Saludes และคณะในอนาคตอันใกล้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น