เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา, รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) พร้อมด้วย ดร. อัจฉรา ลอแม อาจารย์วิจัย TAB-CoE และทีมวิจัย เข้าร่วมประชุมหารืองานวิจัยร่วมกับ ทีมนักวิจัยจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) อีกทั้งเข้าร่วมศึกษาดูงานเครื่องมือวิเคราะห์ภายในห้องปฎิบัติการของ BIOTEC เพื่อประโยชน์ด้านความร่วมมืองานวิจัยต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น