อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน นำทีมนักวิจัย TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)”

         อ.ดร.สัณฐิศ… Read More