คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทาง และสร้างความร่วมมือในการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ร่วมกับทีมนักวิจัยจาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์  อาจารย์จากสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม P205 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น