เซนเซอร์ทางมวล

เซนเซอร์ทางมวลประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริกเคลือบด้วยวัสดุที่มีความจำเพาะต่อสารที่จะวิเคราะห์ เทคนิคหนึ่งที่ใช้สำหรับเพิ่มความจำเพาะต่อเซนเซอร์คือการลอกแบบโมเลกุล ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความสนใจสำหรับการตรวจวัดทั้งทางด้านเคมีและชีวภาพ เซนเซอร์ทางมวลที่นิยมใช้คือควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์ ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่มีความไวในการวิเคราะห์ และสามารถวิเคราะห์สารที่มีความหลากหลายตั้งแต่สารโมเลกุลขนาดเล็กจนถึงสารชีวโมเลกุล