ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์แก๊สผสมแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้แก่ บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด

         ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ อาจารย์ประจำ สาขาชีวฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสมาชิก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ดร.สิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ ส่งมอบ Smart Gas Sensors II (SGS-II) ภายใต้โครงการจ้างผลิตต้นแบบเครื่องวิเคราะห์แก๊สผสมแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้แก่ บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ณ ห้องประชุม บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ...
Read More

นักศึกษาปริญญาเอก จาก TAB-CoE ไปศึกษาวิจัยวิจัยระยะสั้น ณ The Chinese University of Hong Kong (CUHK) ประเทศฮ่องกง

      รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้สนับสนุนและส่งตัว นายอัสมี สอและ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติทุน IRN ณ The Chinese University of Hong Kong (CUHK), เมือง Shatin, ประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลา 5 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมี Assoc. Pr ...
Read More

รศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน นำทีมนักศึกษา TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)”

         รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และ อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (อาจารย์วิจัยและสมาชิกTAB-CoE) นำทีมนักศึกษาจาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)” ซึ่งห้องปฏิบัติการข ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมรับรางวัลในกิจกรรมโครงการวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566

           TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจาก TAB-CoE ที่ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566 โดยมอบให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงปีการศึกษา 2565 งานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

         ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร (ที่ปรึกษา TAB-CoE) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2566) ...
Read More

รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับรางวัล The Blue Jacket ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

       รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล The Blue Jacket 2023 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ...
Read More

รศ.ดร.จงดี บูรณชัย นำทีมคณาจารย์จาก TAB-CoE เข้ารับรางวัลเครือข่ายวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์

        รศ.ดร.จงดี บูรณชัย นำทีม คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ (TAB-CoE) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่ง ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระดับดีเด่น ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow

           ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมีอนินทรีย์) คณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fel ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor ครั้งที่ 2

                 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” ครั้งที่ 2 โดยมี Professor Dr. Thomas Thundat จาก University at Buffalo, New York, USA เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor ในหัวข้อ “Biodegradable of Organic Compounds”

              ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” ในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ “Biodegradable of Organic Compounds” โดยมี Assoc. Prof. Dr. Paqui Blánquez Cano จาก Universitat AutÒnoma de Barcel ...
Read More