สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หนุนทีมวิจัยของ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ต่อยอดการพัฒนา “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้าน” สู่การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565  ให้แก่โครงการ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส สำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้าน” โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รอ ...
Read More

รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มห ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2563

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ที่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 2565

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์      ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 2565 ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การยกย่องเชิดซูเกี ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICTSGS ครั้งที่ 1

         TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจาก TAB-CoE ที่ได้คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-1) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย สมาคมเคมีอเมริกัน (ACS) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่นางสา ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งมอบนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ

          เมื่อวันที่ 7 และ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย พลชัย พร้อมทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมส่งมอบนวัตกรรมเพื่อใช้ในงานสืบสว ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับ 2 รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2022 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศา ...
Read More

ประชาสัมพันธ์การอบรมในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี”

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ "การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี" โดย รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สาขาวิท ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ, สมาชิกTAB-CoE, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา ค ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและนักวิจัย ที่คว้ารางวัลจากงาน PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022

          TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและนักวิจัยจาก TAB-CoE ที่ได้คว้ารางวัลชมเชยระดับบัณฑิตศึกษา จากผลงานเรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าชนิดไหลผ่าน” ในนามทีม Miracle of Electrochemistry คณะวิทยาศาสตร์ จากการประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ในงาน PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ...
Read More