รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย ถ่ายองค์ความรู้ในหัวข้อ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้านและอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดชนิดพกพา” พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะนักวิจัยสมาชิก TAB-CoE ร่วมมือกับ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย และคณะจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้บริ ...
Read More

ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ส่งมอบเทคโนโลยีเซนเซอร์ให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

          ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสมาชิก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ส่งมอบเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดในทางอุตสาหกรรม ให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นนิมิตหมายแห่ง lab to market เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเซนเซอร์ จากภายในห้องแลปออกสู่อุตสาหกรร ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านม ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม PSU virtual visiting professor รูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS): From Noise to Information”

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PSU virtual visiting professor ในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ fluorescence microscopy & fluorescence correlation spectroscopy “Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS): From Noise to ...
Read More

นักศึกษาทุนพสวท. จาก TAB-CoE ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), Barcelona, ประเทศสเปน

          รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งตัวแทนนักศึกษาทุนพสวท.ระดับปริญญาตรี 2 คน คือ นางสาวปิยะวดี ขาวเอี่ยม และนางสาวณัชชา รสิตานนท์ ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), เมือง Barcelona, ประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าร่วมทำงานวิจัยที่ ...
Read More

บรรยากาศกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดทางเคมี” จาก ดร.กิตติยา เชียร์แมน

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดทางเคมี” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติยา เชียร์แมน นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่า ...
Read More

รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลน่าจับตามอง โดย Future List 2022

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลน่าจับตามอง โดย Future List ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และนักศึกษาจาก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหา ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2)

          TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่างๆได้จากทางเว็บไซต์;  https://spast747.wixsite.com/w ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ “REBORN” โดย ดร.อิทธิพล จีระพันธ์

          TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย ที่จะทำให้เห็นถึงแง่มุมของคนทำงานสายวิทยาศาสตร์ และหันกลับมาสนใจอาชีพ ‘นักวิทยาศาสตร์’ อีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจจาก ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากเหงื่อ การวัดค่าจากเหงื่อ ที่อาจารย์อยากจะมาแชร์ให้ฟัง ถือว่าเป็นการบุกเบิก ‘การเกิ ...
Read More