รศ. ดร. จงดี บูรณชัย และ รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

       รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการ TAB-CoE และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE เป็นตัวแทนคณาจารย์ในศูนย์วิจัยฯ  เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ภายใต้หัวข้อ “SDG ...

นักศึกษาและนักวิจัยจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (วทท. 49)

       นักวิจัยและนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (วทท. 49) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยรายชื่อนักวิจัย นักศึกษา และงานวิจัยมีดังนี้        1. Myo Myint Zaw  ผู้ช่วยวิจัยหลังปริญญาเอก นำเสนอผลงานแบบ ...

กิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 6

          บรรยากาศการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Artificial Intelligence (Al)-Driven Smell Sensing Platform”  โดย Professor Ajit Khosla จาก School of Advanced Materials and Nanotechnology, Xidian University ประเทศจีน เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกร ...

ขอเชิญเข้าร่วม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 6

          TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "Artificial Intelligence (Al)-Driven Smell Sensing Platform" โดยมี Professor Ajit Khosla จาก School of Advanced Materials and Nanotechnology, Xidian University ประเทศจีน เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพ ...

TAB-CoE ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมการกินเลี้ยง แลกของขวัญระหว่างนักศึกษา การจับของขวัญจากศูนย์วิจัยฯ และมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แด่ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ ศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ปรึกษาศูนย์ ...

กิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 5

       บรรยากาศการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Deciphering the Source: Tracking Water Pollution Through Microbial Analysis “ใครทำน้ำเสีย...รู้ได้ด้วยจุลชีพ” โดย ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม EILA 5 อาคารศูนย์ทรัพ ...

ขอเชิญเข้าร่วม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 5

           TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ  Deciphering the Source: Tracking Water Pollution Through Microbial Analysis  "ใครทำน้ำเสีย...รู้ได้ด้วยจุลชีพ"  โดยมี ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน (นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสัมมนา ค ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral หัวข้อ “Eco-Friendly Materials and Smart Sensors: Flexible Electrodes on a Glove and a Decomposable Electrodes” ใน Sub-theme 2: Safety of future food งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติใ ...

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023

         คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food (ASEAN-ASSET 2023) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีงานวิจัยมีดังนี้      1.งานวิจัยเรื่อง “A poly(o-phenyl ...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ  “Discovering natural products and drugs through chemical biology and spectroscopic techniques : engaging in functional food and commercial product development with corporate partners”

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ "Discovering natural products and drugs through chemical biology and spectroscopic techniques : engaging in functional food and commercial product development with corporate partners โดยมี Jonel P. Saludes, PhD, Professor of ...