รศ.ดร.จงดี บูรณชัย นำทีมคณาจารย์จาก TAB-CoE เข้ารับรางวัลเครือข่ายวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์

        รศ.ดร.จงดี บูรณชัย นำทีม คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ (TAB-CoE) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่ง ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระดับดีเด่น ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow

           ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมีอนินทรีย์) คณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fel ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor ครั้งที่ 2

                 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” ครั้งที่ 2 โดยมี Professor Dr. Thomas Thundat จาก University at Buffalo, New York, USA เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor ในหัวข้อ “Biodegradable of Organic Compounds”

              ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” ในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ “Biodegradable of Organic Compounds” โดยมี Assoc. Prof. Dr. Paqui Blánquez Cano จาก Universitat AutÒnoma de Barcel ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor

               ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” โดยมี Professor Dr. Thomas Thundat จาก University at Buffalo, New York, USA เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ใน วันจันทร์ท ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” โดยมี Professor Dr. Alberto Escarpa จาก Analytical Chemistry และ Editor in Chief of Microchimica Acta เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบ ...
Read More

รศ.ดร.จงดี บูรณชัย นำทีมคณาจารย์จาก TAB-CoE ต้อนรับ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และทีมวิจัย จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

          รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) นำทีมคณาจารย์จาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และทีมวิจัย นำโดย ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อร่วมหารือ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ที่ได้ลงปกวารสาร ECS Sensors Plus

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ขึ้นเป็นปกวารสาร ECS Sensors Plus ซึ่งวารสารนี้เป็นวารสารของสมาคมไฟฟ้าเคมีที่มีอายุ 120 กว่าปี โดยสามารถเข้าไปชมรายละเอียดของวารสาร ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “3D printed and paper substrates biosensors Part 2”

                  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual Visiting Professor” ในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ “3D printed and paper substrates biosensors Part 2” โดยมี Professor Ajit Khosla, Distinguished Professor จาก S ...
Read More

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

        ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเครือข่ายวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในงาน "วันคุณค่าสงขลานครินทร์" ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2566 แสดงควา ...
Read More