เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ออกอากาศรายการ “เกษตรก้าวไกล กับ สวก.” ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD โดยทางรายการได้สนใจงานวิจัยชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมลงพื้นที่ถ่ายทำ ณ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สำหรับชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม (Zinc field test kit) เป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ใช้ได้ง่าย สะดวก รู้ผลรวดเร็วและใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทีมผู้วิจัยได้ลงสำรวจพื้นที่จริงจะเห็นว่าในการลงพื้นที่ภาคสนามชาวนาสามารถทราบภาวะขาดธาตุสังกะสีในดินด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก รู้ผลรวดเร็วด้วยตัวเอง เมื่อทราบแล้ว ชาวนาสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มธาตุสังกะสีได้ทันท่วงที ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยนวัตกรรมนี้ไดัรับรางวัลในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก