คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดสำหรับสกัดและแยกสารพิษ (Cost-effective online preconcentrator-separator two-in-one system for toxic chemical extraction and separation)” โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม รางวัลที่ได้รับได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers จากประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเด่นและน่าสนใจ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)” ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ COEX Exhibition Hall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี