สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ จัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร SJST สุดอบอุ่น ภายใต้ธีม “EP14 Valentine’s Day” โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และทีมบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Neca Reiche อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณ นักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ทำงานอย่างหนักตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ภายในงานยังมีทีมวิจัยและครอบครัว ผู้อยู่เบื้องทุกความสำเร็จมาร่วมงานอีกด้วย