เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564, รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ นำทีมคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมและสรุปผลการประเมินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (CH 318) อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ตรงตามข้อกำหนดในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น