ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ และสมาชิก TAB-CoE ได้เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ส่งมอบเครื่องวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ภาคสนามในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร ให้กับ รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยผลงานชิ้นนี้เป็นการพัฒนาร่วมกับ รศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และรศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น