ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี” โดย รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 โดยเนื้อหาในการอบรมจะเรียนรู้ความสำคัญของเทคนิคการเตรียมตัวอย่าง, การเลือกใช้เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง, การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการเตรียมตัวอย่างที่เลือกใช้ พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวอย่างที่เป็นของเหลวและเทคนิคการเตรียมตัวอย่างที่เป็นของแข็ง

∙ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตาม link นี้ https://slip.sci.psu.ac.th พิเศษสำหรับครั้งนี้ ลด     

  ค่าลงทะเบียนเหลือแค่เพียง 30% จากเดิม 999 บาทเหลือแค่ 299 บาทเท่านั้น

∙ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับ Certificate หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น