ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ, สมาชิกTAB-CoE, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น