TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับ 2 รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2022 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รางวัล รางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนการยื่นทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนการยื่นทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ระดับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้จากจำนวน 19 คำขอ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น