ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงให้ได้ทำวิจัยริเริ่มหรือสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพเชิงวิชาการหรือมีผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น