ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์      ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 2565 ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การยกย่องเชิดซูเกียรติพี่เลี้ยง อาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น