รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี ภายในงานจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU – TPSF) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีการศึกษาถัดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น