รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะนักวิจัยสมาชิก TAB-CoE ร่วมมือกับ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย และคณะจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้บริการวิชาการถ่ายองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้านและอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดชนิดพกพา” พร้อมสาธิตและมอบเครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและชุดตรวจสอบโปรเมทาซีน ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียน สนุกกับวิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆและทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

 • โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนบ้านไทรห้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • หน่วยงานที่ อบต.ควนกรด
 • หน่วยงานที่ อบต.นาแว
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรห้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบก จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วัดทะเล
 • วัดชายคลอง
 • วัดไทรห้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น