เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา, รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย ผู้อำนวยการ TAB-CoE และหัวหน้าห้องปฏิบัติศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมอบให้แก่ห้องปฏิบัติการ CH 318 ที่ผ่านระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และรับมอบป้ายรับรองเป็นห้องปฏิบัติการตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย โดยห้องปฏิบัติการ CH 318 มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ดีและปลอดภัยขึ้นตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการปรับปรุงและยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยหรือเกณฑ์ ESPReL และสามารถพัฒนาจนกระทั่งได้เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบกับห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น